PRICE

 
 
ราคาถ่ายภาพรับปริญญา
 

 
(A) ถ่ายภาพรับปริญญา วันซ้อม/วันจริง
 
ครึ่งวัน 3,000 บาท/เต็มวัน 3,500 บาท
 
 • ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
 • ไฟล์ภาพปรับแก้แสงสี
 • ส่งไฟล์ทั้งหมดด้วย
 • Flash Drive/Google Drive
 • สำรองไฟล์ 6 เดือน
 • กำหนดส่งงานทั้งหมด
 • ครึ่งวัน 1 สัปดาห์/เต็มวัน 2 สัปดาห์
-----------------------------------------------------------------

(B) ถ่ายภาพรับปริญญา วันซ้อม/วันจริง
 
ครึ่งวัน 3,500 บาท/เต็มวัน 4,000 บาท

 • ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
 • ไฟล์ภาพปรับแก้แสงสี
 • อัดภาพ 4x6 1อัลบั้ม/ 8x12 5ใบ
 • ส่งไฟล์ทั้งหมดด้วย
 • Flash Drive/Google Drive
 • สำรองไฟล์ 1 ปี
 • กำหนดส่งงานทั้งหมด
 • ครึ่งวัน 1 สัปดาห์/เต็มวัน 2 สัปดาห์
-----------------------------------------------------------------

(C) ถ่ายภาพรับปริญญา นอกรอบ
 
ครึ่งวัน 2,500 บาท/เต็มวัน 3,000 บาท

 • ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
 • ไฟล์ภาพปรับแก้แสงสี
 • ส่งไฟล์ทั้งหมดด้วย
 • Flash Drive/Google Drive
 • สำรองไฟล์ 6 เดือน
 • กำหนดส่งงานทั้งหมด
 • ครึ่งวัน 1 สัปดาห์/เต็มวัน 2 สัปดาห์
-----------------------------------------------------------------

(D) ถ่ายภาพรับปริญญา นอกรอบ
 
ครึ่งวัน 3,000 บาท/เต็มวัน 3,500 บาท

 • ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
 • ไฟล์ภาพปรับแก้แสงสี
 • อัดภาพ 4x6 1อัลบั้ม/ 8x12 5ใบ
 • ส่งไฟล์ทั้งหมดด้วย
 • Flash Drive/Google Drive
 • สำรองไฟล์ 1 ปี
 • กำหนดส่งงานทั้งหมด
 • ครึ่งวัน 1 สัปดาห์/เต็มวัน 2 สัปดาห์

*ราคาค่าถ่ายภาพ รวมค่าเดินทางทั้งหมดสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น ฟรีอัดภาพและค่าจัดส่งไปรษณีย์
บริการถ่ายรูปงานรับปริญญา ช่างภาพรับปริญญา วันซ้อม วันจริง นอกรอบ Tel:061-506-4004 LineID:c.yimmy
 
 

Powered by MakeWebEasy.com